Strona w przebudowie, bardzo przepraszamy.

Wa?ne informacje:

Aktualne og?oszenia

Aktualne intencje

Kancelaria parafialna czynna w godzinach porannych:

wtorek, czwartek i pi?tek - od godz. 8:00 do 9:00

W godzinach popo?udniowych:

poniedzia?ek, ?roda i pi?tek - od 16:00 - 17:30

W sprawach pogrzebowych i wyj?tkowych wypadkach - równie? poza w/w godzinami.

W soboty, niedziele i ?wi?ta - kancelaria nieczynna.

Telefony: Konto bankowe - parafialne: Wierni, którzy chc? z?o?y? ofiar? z zagranicy musz? w momencie wykonywania tego typu przelewów poda? kod SWIFT.
Email: nspj(at)parafia-rokitnica.pl