25 marca w naszej Diecezji Gliwickiej zostanie zainaugurowany SYNOD DIECEZJALNY. To zebranie wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła lokalnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu.

Każda parafia zobowiązana jest do powołania Parafialnego Zespołu Synodalnego. Zgodnie z regulaminem do zespołu parafialnego wchodzą, oprócz księży, członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nadzwyczajni szafarze Komunii św., przewodniczący grup parafialnych i stowarzyszeń katolickich na terenie parafii. Serdecznie zatem zapraszamy wyżej wymienione osoby na 1 spotkanie organizacyjne w środę 1 marca na godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się w salkach na terenie naszej parafii.


Co to jest Synod?

Synod diecezjalny to ciało doradcze Biskupa, czyli grupa wybranych osób z diecezji (świeckich i duchownych), które pomagają Księdzu Biskupowi w podejmowaniu decyzji dotyczących Kościoła Gliwickiego. Ksiądz Biskup zaprasza przedstawicieli całej diecezji aby słuchać ich propozycji dotyczących ważnych spraw dla naszej diecezji. Wierzymy, że przez synod Duch Święty przemawia do Kościoła i nim kieruje.

Kiedy zaczynamy?

Synod rozpoczniemy 25 marca 2017 r w 25 rocznicę powołania przez św. Jana Pawła II Diecezji Gliwickiej.

 

Jak się włączyć?

Jest wiele sposobów aby włączyć się w dzieło Synodu. Polecamy przede wszystkim modlitwę za Synod, wypełnianie ankiet i przesyłanie swoich pomysłów do sekretariatu synodu oraz wsparcie materialne
Modlitwa za Synod

Modlitwa Adsumus

Oto jesteśmy, Duchu Święty Boże,
choć podlegli ohydzie grzechu,
to jednak gromadzimy się właśnie w Twoje Imię.

Przybądź do nas, pozostań z nami
i racz przeniknąć nasze serca.

Poucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy podążać
i ukaż, co powinniśmy rozstrzygnąć,
abyśmy z Twoją pomocą mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych decyzji, bo tylko Ty
wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem pełne chwały masz Imię.

Ty, który w najwyższej równości znajdujesz upodobanie,
nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości.

Niech niewiedza nie zwodzi nas na manowce,
niech nie odmienia nas ludzka przychylność,
a wzgląd na godności czy na osoby niech nas nie deprawuje.

Ty zaś złącz nas ze sobą skutecznie darem Twojej wyjątkowej łaski,
abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie oddalili się od prawdy;
skoro zebraliśmy się w Twoje Imię,
niech tak we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości,
kierując się ponadto pobożnością,
aby teraz nasze postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie
i abyśmy w przyszłości osiągnęli wieczną nagrodę za dobre dzieła.

Amen.

Odmówienie modlitwy związane jest z odpustem cząstkowym, jeśli odmawia się ją na początku/końcu dnia, obowiązków bądź posiłku.


Wsparcie materialne

Aby wesprzeć działania synodu, prosimy o wpłaty na konto:

Bank PEKAO S.A. I/O Gliwice
Diecezja Gliwicka, ul. Łużycka 1
60 1240 1343 1111 0000 2337 5479
Z dopiskiem "Synod"