Narzeczonym,którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński w czasie wakacji lub bezpośrednio po nich, przypominamy, że w czasie wakacji nie będzie nauk przedmałżeńskich oraz poradni życia rodzinnego. Prosimy, by z obowiązkowych nauk skorzystać przed wakacjami.