Pojawienie się kartek na grobach spowodowało wiele niepokoju. Nie było to naszym celem! Chodziło tylko o przypomnienie prawa o tym, że po upływie 20 lat od pogrzebu lub wygaśnięciu przedłużenia miejsce przechodzi na rzecz właściciela cmentarza (parafii). Miejsca swoich bliskich można przedłużać w naszej kancelarii w godzinach urzędowania.

Regulamin cmentarza

    W ostatnich dniach wyjaśniono także część nieścisłości i sprostowano błędy, które pojawiły się w naszym cmentarnym systemie komputerowym. Za pomyłki raz jeszcze przepraszamy.
    Przypominamy także, że w przypadku kiedy są pochowane dwie osoby obok siebie (np. małżonkowie) i postawiony jest jeden szerszy pomnik, to są to dwa miejsca (groby), które osobno podlegają opłatom. Podobnie jest z miejscami obok grobów, jeżeli są rezerwacje, to również należy je przedłużać.
    Bardzo prosimy o to, by nie umieszczać ławeczek oraz sadzić krzewów, drzewek w przejściach między grobami, a także na kwaterach, które nie należą do rodziny. Nie wolno także robić wysokich obramowań, które zatrzymują wodę i powodują podtapianie sąsiednich grobów.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dbają o groby swoich bliskich, utrzymują porządek na cmentarzu.