7 czerwca 2017 r. przypada 160 rocznica poświęcenia kapliczki Matki Bożej Bolesnej.

Mieszkańcy Rokitnicy bardzo zabiegali o to, by w swojej miejscowości wybudować kapliczkę. Właściciel Rokitnicy - hrabia von Tieschowitz - oddał część ziemi pod budowę kapliczki i już 7 czerwca 1857r. dla około 600 mieszkańców w uroczystość Trójcy Świętej odbyło się poświęcenie nowej kaplicy ku czci Matki Bożej Bolesnej.

Służyła wiernym do czasów budowy kościoła. Kilka razy w roku odprawiano w niej nabożeństwa. W 1955 r. została odnowiona przez ks. Roberta Plonkę, a w 1982 r.ks. Apolinary Czekański, który przeniósł obraz Matki Bożej do kościoła.

Obecny proboszcz ks. Zygfryd Sordon zlecił wykonanie kapitalnego remontu. Co roku 15 września we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej przy kapliczce odprawiane jest nabożeństwo.