WE WTOREK – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY - jest to tzw. „święto nakazane”
(obowiązuje nas udział we Mszy św. oraz powstrzymanie się od prac niekoniecznych)

PORZĄDEK MSZY ŚW. taki jak w niedziele wakacyjne (7.00;    8.30 (j. niem.);    9.45;  11.00;    12.15;    18.00)

- po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów
- w tym dniu odpusty parafialne w sanktuariach diecezjalnych w Lubecku i Rudach