ODPUSTY ZA ZMARŁYCH:
•    Od środy południa i przez cały Dzień Zaduszny można zyskać odpust zupełny, który można ofiarować za zmarłych. Warunki: nawiedzenie kościoła, stan łaski uświęcającej, Komunia Św., modlitwy: Wierzę …, Ojcze nasz …, i w int. Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo …)
•    Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. W inne dni roku odpust jest cząstkowy

OD PIĄTKU 03.11.  – o godz. 17.30 – RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI a następnie Msza św. za zmarłych zalecanych. Zapraszamy.
W kancelarii lub zakrystii można jeszcze składać wypominki za zmarłych. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. To jest najpiękniejszy dar jaki możemy złożyć naszym zmarłym
W uroczystość Wszystkich Świętych będzie można składać wypominki za zmarłych przy kaplicy na cmentarzu