Tak jak przed ostatnimi świętami Caritas rozpoczyna akcję pomocy najuboższym rodzinom. Przed ołtarzem św. Józefa będzie umieszczony kosz, do którego można składać różne produkty żywnościowe, które mają dłuższy okres przydatności do spożycia a także różne środki czystości itp. Zebrane rzeczy zostaną przekazane potrzebującym, zwłaszcza wielodzietnym rodzinom. Pamiętajmy o ubogich, niech i dla nich święta będą czasem radości. (zobacz)

W niedzielę przy bocznym wejściu do salek można nabyć Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duże w cenie 12 zł. a małe po 5 zł.). Jak co roku dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z biednych rodzin. Są tam również opłatki – są one poświęcone: tradycje każe nam w czasie wigilii łamać się poświęconymi opłatkami, które nawiązują do Eucharystii, a także są znakiem braterskiej miłości. Są tam także kalendarze parafialne w cenie 5 zł.

W tygodniu świece i opłatki można nabyć w kancelarii w godzinach urzędowania.