• w Okresie Wielkiego Postu przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w zabawach
  • w Popielec rozpoczyna się okres Komunii św. wielkanocnej (aż do Niedzieli Trójcy Św.)
  • od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty
  • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w tym roku od 18 do 21 marca
  • W tym samym czasie REKOLEKCJE SZKOLNE dla dzieci i młodzieży
  • w Wielkim Poście Kościół zachęca nas do praktyk i uczynków pokutnych