SPOTKANIA RODZICÓW I DZIECI NIEDZIELA – 25 marca o godz. 16.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z poświęceniem książeczek.

(w salkach katechetycznych):

Kl. III A, Szk. Podst. 31 – środa - 14 marca o godz. 15.00

Kl. III B, Szk. Podst. 31 – środa - 14 marca o godz. 16.15

Kl. III C, Szk. Podst. 31 – czwartek - 15 marca o godz. 15.00

Kl. III D, Szk. Podst. 31 – piątek - 16 marca o godz. 14.30

Kl. III A, Szk. Podst. 28 – piątek - 16 marca o godz. 15.45

Kl. III B, Szk. Podst. 28 – wtorek - 20 marca o godz. 16.15

Kl. III C, Szk. Podst. 28 – środa - 21 marca o godz. 15.00

Kl. III D, Szk. Podst. 28 – środa - 21 marca o godz. 16.15

Rodzice uczniów z pozostałych szkół wybierają dogodny termin (Jeżeli komuś nie odpowiada termin klasowy proszę wybrać inny dogodny)