SPRAWY CMENTARNE:
    Pojawiły się znów kartki na grobach, których celem jest przypomnienie prawa o tym, że po upływie 20 lat od pogrzebu lub wygaśnięciu przedłużenia miejsce przechodzi na rzecz właściciela cmentarza (parafii). Miejsca swoich bliskich można przedłużać w naszej kancelarii w godzinach urzędowania. Ciągle jeszcze pojawiają się nieścisłości i błędy, które staramy się wyjaśniać i prostować. Za pomyłki raz jeszcze przepraszamy.

    Przypominamy także, że w przypadku kiedy są pochowane dwie osoby obok siebie (np. małżonkowie) i postawiony jest jeden szerszy pomnik, to są to dwa miejsca (groby), które osobno podlegają opłatom. Podobnie jest z miejscami obok grobów, jeżeli są rezerwacje, to również należy je przedłużać.
    Bardzo prosimy o to, by nie umieszczać ławeczek oraz sadzić krzewów, drzewek w przejściach między grobami, a także na kwaterach, które nie należą do rodziny. Nie wolno także robić wysokich obramowań, które zatrzymują wodę i powodują podtapianie sąsiednich grobów.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dbają o groby swoich bliskich, utrzymują porządek na cmentarzu.