Dziś przy bocznym wejściu do salek można nabyć Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duże w cenie 12 zł. a małe po 5 zł.). Jak co roku dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z biednych rodzin.

Są tam również opłatki – są one poświęcone: tradycje każe nam w czasie wigilii łamać się poświęconymi opłatkami, które nawiązują do Eucharystii, a także są znakiem braterskiej miłości. W tygodniu świece i opłatki można nabyć w kancelarii w godzinach urzędowania.