„Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.” (J 8,12).

700 lat przed narodzeniem Jezusa wołał prorok Izajasz: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło” (Iz 9,1)

Zapowiadane przez proroka światło, które zabłysło na niebie w noc Bożego narodzenia zobaczyli pasterze: „chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2, 9b)

Życzymy Wam, by Jezus Chrystus, Światłość Świata:

rozproszył ciemności niewiary, beznadziei, lęków, niepewności;

niech Was prowadzi bezpiecznie po zagmatwanych drogach naszego życia;

niech będzie źródłem pokoju w Waszych sercach, rodzinach, parafii, Ojczyźnie.

Błogosławionych, radosnych  Świąt Narodzenia Pańskiego.