PRZEZ CAŁY DZIEŃ ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICYO godz. 7.00 – zapraszamy na CIEMNĄ JUTRZNIĘ.


Nabożeństwo to oparte jest przede wszystkim na tekstach Pisma św. oraz Ojców Kościoła, które ukazuję głęboki sens Męki Pańskiej. Stanowi zatem piękne dopełnienie liturgii całego Triuduum Paschalnego. Nabożeństwo przygotowane jest i będzie prowadzone przez naszą Scholę Liturgiczną.

W tym dniu obowiązuje post ścisły!, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek do syta. Należy zachować atmosferę powagi, skupienia i milczenia (także w domu)

DROGA KRZYŻOWA:
Dla dzieci – o godz. 15.00
Dla wszystkich – o godz. 8.00 (z wypominkami) oraz o godz. 17.15

O godz. 18.00 – LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ
Ofiary w tym dniu składane przeznaczone są na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie i innych obiektów sakralnych na terenie Ziemi Świętej.                                     
Po wieczornej liturgii Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.00.