Dostępny jest już kalendarz parafialny na 2019 r. z archiwalnymi widokówkami, najważniejszymi informacjami z życia parafii (cena 5 zł.)