W związku z organizacją wystawy fotograficznych wspomnień związanej z obchodami 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Gliwicach, zwracamy się z prośbą o wypożyczenie Miastu Gliwice pamiątkowych zdjęć z domowych archiwów, które wiążą się z gliwicką wizytą Papieża w 1999 roku lub innych fotografii, na których uwieczniono spotkania ze św. Janem Pawłem II.

Zainteresowane osoby prosimy o przynoszenie do kancelarii parafialnej:
 - maksymalnie 10 zdjęć w formie wywołanej, podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem wraz z miejscem zamieszkania i parafią wypożyczającego
 - zdjęcia należy włożyć do niezaklejonej koperty, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz adnotacją  „JPII, czerwiec 2019”