Ze względu na to, że w tym roku szkolnym ferie zimowe przypadają bardzo wcześnie (1 termin) chcemy odwiedziny kolędowe rozpocząć już w Adwencie. Pójdziemy w weekendy trzech niedziel adwentowych. Szczegółowy plan umieszczony jest w gazetce „Głos Serca”, w gablotce i tutaj

Odwiedziny kolędowe są krótkim nabożeństwem o błogosławieństwo Boże w rodzinie i rozmową z domownikami.

W styczniowe niedziele kolędowe suma odprawiana będzie w int. rodzin przyjmujących kolędę. W niedziele na wszystkich Mszach można składać tzw. ofiary kolędowe.

Osoby, rodziny, które pragną przyjąć odwiedziny duszpasterskie proszone są o wyraźne otwarcie drzwi lub zaproszenie do wejścia. Ministranci nie dzwonią do każdych drzwi, tylko swoim dzwonkiem na klatce schodowej.