W kancelarii parafialnej są już do nabycia lampiony roratnie w cenie 17 zł. oraz świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Duża w cenie 12 zł., mała w cenie 5 zł.

Tak jak przed ostatnimi świętami Caritas rozpoczyna akcję pomocy najuboższym rodzinom. Przed ołtarzem św. Józefa będzie umieszczony kosz, do którego można składać różne produkty żywnościowe, które mają dłuższy okres przydatności do spożycia a także różne środki czystości itp. Zebrane rzeczy zostaną przekazane potrzebującym, zwłaszcza wielodzietnym rodzinom. Pamiętajmy o ubogich, niech i dla nich święta będą czasem radości.