Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”, które będziemy śpiewać po każdej Mszy Świętej w naszym kościele.

Pieśń błagalna “Święty Boże, Święty Mocny” należy do gatunku bardzo uroczystych pieśni zwanych suplikacjami, czyli prośbami. Jest śpiewana w wyjątkowych sytuacjach. Inwokacja utworu pochodzi ze starodawnego hymnu ku czci Trójcy Świętej, zwanego Trisagionem, występującego w liturgii Kościołów zachodniego i wschodniego. Słowo ‘triságios’ z języka greckiego oraz po łacinie ‘trisagium’ oznacza: „trzykrotnie święty”.

Posłuchaj śpiew suplikacji