700 lat przed narodzeniem Jezusa wołał prorok Izajasz: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło”.

Zapowiadane przez proroka światło, które zabłysło na niebie w noc Bożego narodzenia zobaczyli pasterze: „chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2, 9b)

Życzymy Wam, by Jezus Chrystus, Światłość Świata:

rozproszył ciemności niewiary, beznadziei, lęków, niepewności;

niech Was prowadzi bezpiecznie po zagmatwanych drogach naszego życia;

niech będzie źródłem pokoju w Waszych sercach, niech w naszych rodzinach, parafii, Ojczyźnie zakróluje Jego królestwo prawdziwej wolności, radości i pokoju.

Błogosławionych, radosnych  Świąt Narodzenia Pańskiego.