Dane osoby pochowanej

lub opcjonalnie
Uwaga! Baza danych zawiera informacje o imieniu i nazwisku oraz dacie śmierci. Jeżeli data śmierci nie jest znana można skorzystać z opcji podania daty urodzenia, przy czym należy mieć na uwadze fakt, że tylko mała część rekordów taką daną w bazie posiada, dlatego najlepiej posługiwać się datą śmierci.