Koronka

  Instytut Pań Szensztackich wyszedł z inicjatywą, by począwszy od Nowego Roku codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 15.00

  wspólnie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

  W imieniu Pań Szensztackich zapraszamy do Kaplicy Szensztackiej wszystkie osoby, które wspólnie chcą odmawiać tę koronkę.

 
 
 SANKTUARIUM

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Matki Jedności, w Rokitnicy, poświęcone dnia 9 września 2000, jest darem Ruchu Szensztackiego dla Kościoła na dwutysiąclecie chrześcijaństwa. Jest ono wierną kopią pierwszej szensztackiej kapliczki - dzisiaj tzw. prasanktuarium w której 18 października 1914 roku nawiązał się Ruch Szensztacki. Sanktuarium w Rokitnicy należy w ten sposób do międzynarodowej sieci sanktuariów filialnych.
Nazwę swoją Ruch Szensztacki zawdzięcza nazwie miejscowości, z której się wywodzi: Schönstatt (w tłumaczeniu: piękne miejsce). Wyrazem oryginalności każdej budowli jest nadane mu imię. Sanktuarium w Rokitnicy to Sanktuarium Matki Jedności. Nazwa ta jest odpowiedzią na pragnienie bardzo szeroko pojętej jedności, a szczególnie jedności ludzi z Panem Bogiem i ludzi między sobą. Imię naszego Sanktuarium przedstawione jest też w kamieniu węgielnym, zawierającym fragment muru berlińskiego. Zburzenie owego muru jest znakiem dążenia świata do jedności. Prawdziwa jedność to jednak coś więcej niż tylko burzenie murów- to dar w Jezusie Chrystusie. On to przez swoją zbawczą śmierć przezwyciężył wszystkie podziały i wysłużył na nowo jedność z Bogiem i jedność ludzi między sobą. Dlatego też kamień ten ma kształt krzyża. Kamień ów, obraz Matki Bożej i dzwon do sanktuarium w Rokitnicy poświęcił Ojciec Święty, Jan Paweł II, 15 czerwca 1999 w Krakowie.

 

MARYJA

Maryja w Ruchu Szensztackim czczona jest jako Matka Boża Trzykroć Przedziwna - jest Nią jako Córka Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego. Maryja, jako najbardziej zjednoczona z Trójcą Świętą, jest dla nas ludzi wzorem i orędowniczką w trudzie jednoczenia. Z sanktuarium rozdziela Ona trzy łaski: łaskę zadomowienia, wewnętrznej przemiany i skutecznego apostolstwa.

 

WSPÓLNOTA

Wspólnotą opiekującą się sanktuarium w Rokitnicy jest Świecki Instytut Pań Szensztatu. Jest to jeden z sześciu (obok Sióstr, Ojców, Księży Diecezjalnych, Braci i Rodzin) międzynarodowych instytutów należących do dzieła Szensztackiego, którego założycielem jest o. Józef Kentenich. Dom macierzysty (Haus Regina) wspólnota ma swoją siedzibę w Schönstatt- kolebce całego Ruchu Szensztackiego.

Członkinie Instytutu Pań Szensztatu realizują swoje powołanie do życia konsekrowanego, pracując w swoich zawodach i pozostając w świecie. W ten sposób, żyjąc według rad ewangelicznych, niosą Boga współczesnemu człowiekowi. Z codziennej Eucharystii i Przymierza Miłości z Matką Bożą czerpią moc do rzetelnego wypełniania obowiązków dnia powszedniego.
Szczególnym skarbem dla wspólnoty Pań Szensztatu jest Krzyż Jedności. Krzyż ten to dar od Ojca Założyciela jako znak posłannictwa, by tak jak Maryja pod krzyżem jednoczyć każdego dnia świat przez odkupieńczą ofiarę Chrystusa.

 

OBRAZ

W Zabrzu 9 września 2000 roku poświęcono kolejne sanktuarium Matki Jedności, jak również bywa nazywana Patronka ruchu. Ciekawostką jest, że obraz, który umieszczono w ołtarzu, do Zabrza trafił jeszcze przed wojną. Znajdował się w szpitalu górniczym obecnej Akademii Medycznej, a sprowadziły go tam siostry Czerwonego Krzyża, które należały do Ligi Szensztackiej. Władze hitlerowskie nakazały likwidację szpitalnej kaplicy. Obraz zmieniał miejsca, aż ostatecznie trafił do domu zakonnego sióstr Notre Dame w Zabrzu Rokitnicy. Z tego względu swoje dni skupienia organizowały tam w latach 60. pierwsze w Polsce członkinie Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu. Kilka kobiet było zauroczonych przepięknym ogrodem i wyjątkową ciszą. Któregoś dnia zakopały nieopodal domu medalik i obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Było to wyrazem ich przekonania, że to idealne miejsce dla powstania kaplicy szensztackiej.

 

Jeśli założyliście rodzinę, staracie się o rozwój miłości oraz wzajemnego zaufani i chcielibyście korzystać z bogactwa jakie daje wspólnota ludzi o podobnym nastawieniu,zapraszamy do wspólnoty Rodzin Szensztackich.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w grupach przyparafialnych.

18. dnia miesiąca o godz. 18.00 – Eucharystia wspólnoty Ruchu Szensztackiego.

 

Zapraszamy do nawiedzania Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

w Zabrzu Rokitnicy, ul. Andersa 65

tel. 32-272-27-30

Zapraszamy do odwiedzenia strony rokitnickiego szensztatu

   11 wrześnie 2010 r. odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej

  (na zdjęciu kamień węgielny z kawałkiem muru berlińskiego poświęcony przez Jana Pawła II)