W Parafii czynnie działają następujące grupy:

- Ministranci

- Marianki

- III zakon

- Wspólnota Żywego Różańca

- Apostolat Maryjny

- Górnicy

- Rodziny Szensztackich

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

- Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci

- Schola

- Domowy Kościół