Proboszcz (kuratus) to osoba, która stoi na czele parafii. Mianowana jest przez biskupa diecezjalnego. Jego głównym zadaniem jest duszpasterstwo oraz troska o utrzymanie kościoła i wykonywanie wszystkich czynności związanych z administracją parafii. Swą osobowością i stylem życia daje przykład parafianom, zachęcając ich do pogłębiania wiary.

 Św. Jan Maria Vianney - patron proboszczów

Proboszczowie zarządzający parafią od początku jej istnienia

 

Ks. Józef Matulla ur. 17.07.1875 r.; święcony 23.06.1902 r.; zmarł w 12.03.1956 r. Był pierwszym kuratusem naszej parafii, mianowany we wrześniu 1906 r., posługę pełnił do 02.12.1908 r. Zorganizował życie kościelne oraz rozpoczął starania o budowę kościoła. Założył cmentarz, księgi parafialne oraz pierwsze grupy parafialne. Po krótkim urzędowaniu na nowym stanowisku otrzymał 3 grudnia 1908 instytucję kanoniczną na parafię w Komornikach w powiecie prudnickim. W okresie plebiscytu był również ks. Matula jedną z licznych ofiar terroru i musiał uchodzić. Za pośrednictwem delegata biskupiego ks. Kapicy przydzielono mu 8 listopada 1921 parafię św. Wawrzyńca w Mokrem. Tutaj pozostał jeszcze dziesięć lat. Pod wpływem warunków, jakie się wytworzyły, postanowił wycofać się z pracy parafialnej i 31 sierpnia 1931 przeszedł w stan spoczynku. Po tymczasowej przeprowadzce do Bykowiny zamieszkał w 1932 roku w Katowicach. Zmarł 12 marca 1956.

Ks. Ernest Lange ur. 08.12.1876 r.; święcenia 21.06.1904 r.; zmarł w 1973 r. Był pierwszym proboszczem naszej parafii, od  03.12.1908 r. do 01.10.1920 r. Wybudował kościół, plebanię, zainstalował pierwsze dzwony. Pogłębiał życie eucharystyczne parafian. Założył kolejne bractwa i stowarzyszenia w parafii. Na lata jego pracy przypada pierwsza wojna światowa, powstania śląskie i plebiscyt. W 1923 r. został proboszczem w katedrze wrocławskiej (mianowano go prałatem i kanonikiem).

Ks. Reinhold Breuer ur. 12.01.1870 r.; święcenia 25.06.1895 r.; zmarł 27.08.1928 r. (pochowany przy kościele w Rokitnicy). Był proboszczem od 02.10.1920 r. aż do śmierci. Czynił wielkie starania, by w naszym kościele były dzwony (pierwsze zabrano na cele wojenne). Mimo swego słabego zdrowia osiągnął cel, jakim było wybudowanie organów. Po raz pierwszy zagrały one w dniu jego pogrzebu.

 

Ks. Robert Plonka ur. 25.05.1883 r.; święcenia 22.06.1908 r.; zmarł 15.01.1963 r. (pochowany przy kościele w Rokitnicy). Był proboszczem od  30.10.1928 r. do 1960 r. Były to ciężkie czasy związane z kryzysem gospodarczym, drugą wojną światową oraz podziałem narodowościowym. Przez cały czas dbał o wystrój świątyni, czego dowodem były liczne remonty i naprawy. W roku 1942 przyczynił się odzyskania wolności swoich parafian w zamian za swoją wolność. Został uwięziony na siedem miesięcy w bytomskim więzieniu. W parafii obchodził swój srebrny i złoty jubileusz kapłaństwa.

Ks. Józef Kurda ur. 24.07.1924 r.; święcenia 29.06.1952 r.; zmarł 30.04.2010 r. ( pochowany przy kościele w Racławiczkach). Urząd proboszcza pełnił od 1960 r. do września 1968 r. Dbał o wystrój kościoła i życie religijne parafian. Za jego czasów wybudowano osiedle Helenka oraz rozbudowywano Rokitnicę. Zorganizował uroczystość jubileuszową 50-lecia kościoła oraz peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na własną prośbę został przeniesiony do Racławiczek.

Ks. Apolinary Czekański ur. 12.01.1929 r.; święcenia 17.06.1956 r.; zmarł 23.01.2007 r. (pochowany na cmentarzy w Rokitnicy). Był proboszczem od września 1968 r. do 21.08.1999 r. Przeprowadził remont kościoła, zlecił renowację ołtarzy, budowę ołtarza misyjnego oraz kaplicy cmentarnej. Dbał zarówno o otoczenie kościoła jak i pobożność swoich parafian. Wprowadził w parafii stałą nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Rozpoczął przygotowania do budowy kościoła na osiedlu Helenka. Nie sposób wymienić wszystkich zasług, za które parafianie są mu wdzięczni. W parafii obchodził swój srebrny i złoty jubileusz kapłaństwa.

Ks. Zygfryd Sordon ur. 17.12.1962 r.; święcenia 20.06.1987 r. Jest proboszczem od 22.08.1999 r. Od samego początku troszczy się o piękno kościoła i dobro wiernych. Przeprowadza prace remontowe. 17.06.2012 r. obchodził 25-lecie święceń kapłańskich a parafianie wdzięczni za Jego posługę i  oddanie, ofiarowali mu na pamiątkę nowy ołtarz posoborowy.