Opiekun ministrantów

 

Opiekunem ministrantów jest ks. Marek Konowol

 

 

Ministranci

Określenie ministrant pochodzi z języka łacińskiego ministrare, co tłumaczymy w języku polskim, jako „usługiwać” „służyć”. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant służąc Bogu, ma przyczynić się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant jest również tym, który niesie znaki, czyli pewne określone przedmioty, które w liturgii są niezbędne. One to przedstawiają i wskazują zebranym ludziom inną rzeczywistość. Ponadto ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem, a mianowicie, poprzez służenie winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii oraz wszystkich wiernych. Uczestniczyć w liturgii jest równoznaczne z tym, iż trzeba współdziałać i współtworzyć ją, czyli trzeba się w pełni zaangażować.

WIĘCEJ…
 

Punktacja

Punktacja różańcowa 2016 [zobacz]

Punktacja generalna [zobacz]

 
 

Plan służby

Tygodniowy plan służby [zobacz]

Niedzielny plan służby [zobacz]