Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy odpisali 1% należnego podatku za rok 2017 na rzecz naszej parafii. W grudniu ubiegłego roku otrzymaliśmy informację, że jest to kwota 9 546 zł 60 gr. BÓG ZAPŁAĆ.

Gorąco polecamy się pamięci przy odpisywaniu 1% za ok. 2018. Z tyłu kościoła są wyłożone formularze (PIT-OP) dla osób, które są rozliczane przez ZUS (emeryci). Po ich wypełnieniu można złożyć je w kancelarii parafialnej.Pozostałe osoby mogą wskazać naszą parafię w swoim zeznaniu podatkowym.

Nr KRS 0000283966. Cel szczegółowy: Parafia NSPJ Zabrze Rokitnica.