Spis treści

Ołtarz

  

Centralne miejsce w każdej świątyni stanowi ołtarz, przy którym jest sprawowana ofiara Mszy św. Ołtarz główny został postawiony w 1913 r. w tydzień po uroczystości Wszystkich Świętych. Jest dziełem rzeźbiarza z Regensburga Georga Schreinera. Cała konstrukcja została wykonana z drzewa świerkowego zaś ornamenty z lipowego. Ołtarz - zanim wysłano go do Rokitnicy - został wystawiony w domu artysty i spotkał się z wielkim uznaniem. Przedstawia on reprezentantów ludu śląskiego, którzy podążają do Syna Bożego. U dołu ołtarza umieszczono napis łaciński: „Przystąpię do ołtarza Bożego”

   W centrum ołtarza znajduje się figura Chrystusa, przed nim klęka górnik i jego żona - są oni przedstawicielami miejscowej ludności. Następnie, z prawej strony, stoi pracownik huty, który przynosi do Chrystusa swego chorego syna. Głowę chłopaka podtrzymuje stojąca obok siostra. Grupę tą kończy babcia chłopca z
jego młodszą siostrą. Babcia przysłania oczy przed blaskiem, aby lepiej widzieć Chrystusa. Po drugiej stronie widzimy postacie przedstawiające różne grupy ludności. Jest tam schorowany mężczyzna, którego podtrzymuje młodzieniec. Jest także niewidoma kobieta oraz siostra zakonna, prowadząca sierotę. Nad figurami umieszczono napis łaciński: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”. Na samej górze aniołowie
trzymają wieniec i napis IHS.

   W mensie ołtarza umieszczono relikwie św. Maurycego i św. Urszuli.