Spis treści

Ołtarz św. Józefa

Ołtarz św. Józefa wykonany w 1926 r. z drewna sosnowego, a figury z lipy umieszczony jest w prawej nawie. Jest dziełem Franza Schinka z Bytomia (ucznia Mathiasa Beule).
W jego centrum dostrzegamy cokół z napisem: „ALTARE PRIVILEGIATUM” (ołtarz uprzywilejowany, można na nim odprawiać Msze św. za dusze zmarłych; sam termin „uprzywilejowany” oznacza ołtarz, na którym sprawowanie Eucharystii zasadniczo wiązało się z otrzymaniem odpustów, nadawanych przez Stolicę Apostolską czy z pozwoleniem na odprawianie specjalnych mszy wotywnych przy danym ołtarzu).


Na cokole stoi św. Józef trzymający kilkuletniego Jezusa. Lewą ręką św. Józef opiera się na pile. Jezus w lewej ręce unosi bukiet róż.
Na filarach bocznych ołtarza stoją święci Piotr i Paweł. Św. Piotr z kluczem w ręku, prawą ręką wskazujący na Chrystusa znajduje się po lewej stronie. Św. Paweł z księgą w lewej, a mieczem w prawej ręce stoi po prawej stronie i spogląda na Jezusa. Ołtarz zwieńczony jest aniołami, którzy trzymają ozdobne wieńce oraz kartusz z napisem: „ST. JOSEF ORA PRO NOBIS” (św. Józefie módl się za nami). W mensie ołtarza umieszczono relikwie św. Symplicjusza I.
Ołtarz ten w 1990 r. został odrestaurowany - podobnie jak poprzedni - przez Pana Stanisława Szmuca z Krakowa.