Spis treści

 Ołtarz soborowy

Ołtarz, na którym pod sakramentalnymi znakami uobecnia się Ofiara krzyża, jest także stołem Pańskim. Lud Boży zaprasza się, aby przystępował do tego stołu w czasie Mszy świętej. Ołtarz jest także ośrodkiem dziękczynienia, które się spełnia przez sprawowanie Eucharystii. Z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa naszego obecnego ks. proboszcza Zygfryda Sordona parafianie postanowili ufundować nowy ołtarz posoborowy oraz ambonkę jako wotum wdzięczności za trud i poświęcenie w prowadzeniu parafii i pogłębianiu naszej wiary. Ten dar jest symbolem jedności parafian, który zapisze się w historii naszej wspólnoty na zawsze.

 

Poświęcony został 15 czerwca 2012 r. w Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa przez ks. Biskupa Gliwickiego Jana Kopca. W ołtarzu zostały złożone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ołtarz wykonał zakład rzeźbiarski Pana Krystiana Wołczyka z Wieszowy, a mensę ołtarza wykonał zakład kamieniarski Pana Grzegorza Galbierza z Ptakowic.