Spis treści

Tabernakulum

 

W centrum ołtarza głównego zostało wbudowane tabernakulum, miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu - Ciała Chrystusa pod postacią chleba. W ten sposób kapłan lub szafarz o każdej porze może zanieść Komunię św. do chorych, a my możemy trwać w modlitwie. Tymczasowe tabernakulum w 1930 r. zastąpiono pancernym, a wykonanym przez Pana Antoniego Gertha z Wrocławia, w 1965 r. zamieniono je na obecne, większe. Na drzwiach tabernakulum widnieje scena zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W środku na czołowej ścianie umieszczony jest wizerunek Baranka Zmartwychwstałego.