Spis treści

Ambona

Ambona wznosi się wysoko ponad głowami wiernych. Zapewniała ona w czasach lepszą słyszalność kaznodziei gdy nie było mikrofonów.

Została wykonana po 1913 roku przez nieznanego rzeźbiarza. Umieszczona jest na cokole w kształcie wieloboku i ozdobiona dekoracjami. W 1956 roku w miejscach płycin pojawiły się płaskorzeźby Wiktora Czajkowskiego z Gliwic. Przedstawiają począwszy od lewej: Abrahama, Izajasza, Dawida, tabliczki z numerami przykazań, symbole chrystologiczne, św. Jana, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Jana Kantego, św. Andrzeja Boboli, św. Piusa X.
Do lat siedemdziesiątych nad amboną znajdował się baldachim.